ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

29 юли 2022

1838 кражби на електроенергия констатира ЕРМ Запад за първото полугодие на 2022 г.

1838 констативни протокола за нерегламентирано ползване на електрическа енергия съставиха екипите за борба с кражбите на ток на ЕРМ Запад през първото полугодие на 2022 г.  Общо 87% са установените случаи на незаконно потребление на енергия от домакинства, а 13%  - на стопански клиенти.

Фактурираната енергия за всички констатирани случаи на незаконно потребление е в размер на 11 253 MWh за първата половина на 2022 г., което се равнява на потреблението на град като Благоевград за целия месец юни.

Съгласно нормативната уредба, електроразпределителното дружество има право да дотаксува енергия само за 3 месеца назад, независимо колко време е продължавала нерегламентираната консумация на ток. С решение на КЕВР от 1 юли цената за технологичен разход, по която се остойностяват фактурите на некоректните потребители след разкриване на злоупотребата, скочи тройно.

Откраднатата от фирми електроенергия е 4800 MWh, което е над една трета от общо фактурираната, тъй като некоректните стопански потребители консумират много повече ток в сравнение с домакинствата.

Например, едно от мащабните престъпления, установено през юни тази година от екипите за борба с кражбите в ЕРМ Запад, е извършено от луксозен ресторант на бул. „Витоша“ в София. Обектът, който е част от верига с още един ресторант в София и два в други градове, е използвал нерегламентирано електрическа енергия чрез подземно скрита линия. Тримесечната фактура за щетата е на стойност 12 860 лв., но ако кражбата беше открита месец по-късно, тя щеше да бъде остойностена на 36 825 лв.

Независимо че финансово щетите се покриват от електроразпределителното дружество, кражбите на електроенергия вредят на всички коректни потребители, защото нарушават качеството на предоставяната услуга, водят до повреди на съоръжения и прекъсвания на електрозахранването, а най-често - до ниско напрежение за изрядните потребители в съответния район, което може да причини изгаряне на електроуреди. Всичко това смущава нормалния живот на обществото и отнема ресурс, който  би могъл да се вложи в подобрения на мрежата и оптимизиране на услугата.

ЕРМ Запад прилага редица мерки за намаляване на загубите от незаконно потребление на електроенергия. Сред тях са охрана в селища с рискови потребители, монтаж на СОТ системи в табла на крадци на ток-рецидивисти, изнасяне на електромерни табла за цели селища или отделни мрежи. Дружеството извършва непрекъснат мониторинг на технологичния разход и масирани проверки в зоните, където се забелязва увеличение на нивата. Освен това се извършва реконструкция на мрежи с цел ограничаване на възможностите некоректни потребители да се прикачват към тях.

Компанията продължава да развива системите с умни електромери, монтаж и изграждане на баланси по трафопостове, и баланси на по-малки групи потребители, чрез които бързо да локализира местата с кражба на електрическа енергия. Отделят се значителни средства и ресурси за изнасяне на електромерни табла, извършване на проверки в различни точки и населени места, както и в различни часови диапазони и неработни и празнични дни. Зачестяват сигналите към компанията, че кражбите се извършват в тъмните часове на денонощието. В тази връзка е реорганизирана и дейността по проверките. На територията на дружеството проверки се извършват от над 200 екипа.

Предприетите от ЕРМ Запад допълнителни мерки доведоха до намаляване на нарушенията в сравнение с първото полугодие на 2021 г., когато дотаксуваната енергия беше в размер на 13 635 MWh.