ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

15 септември 2023

ЕРМ Запад инвестира 28 млн. лв. в София за 2023 г.

 Г-н Миков, по какви проекти работи тази година “ЕРМ Запад” в столицата?

- “ЕРМ Запад” носи голяма отговорност, обслужвайки електроразпределителната мрежа на столицата, където има голяма концентрация на държавни институции и болнични заведения. Инвестиционната програма е сериозна. Основните є аспекти са подмяна на важни елементи от разпределителната мрежа, съпроводени с автоматизация на управлението є с цел повишаване на сигурността на електрозахранването. Така ще се подобри електрозахранването на близо 400 000 битови и бизнес клиенти.

За 2023 г. за София са планирани инвестиционни обекти за 9,4 млн. лева. За нови присъединявания и придобиване на енергийни съоръжения, построени от клиенти, са предвидени още 18,5 млн. лева.

- Кои са най-значимите проекти?

- В момента се извършва подмяна на трансформатор 50MVA110/10/10кV в подстанция “Георги Димитров”. Този проект ще подобри качеството на захранването в централната градска част за около 25 000 клиенти, в това число институции и фирми. Ще бъдат инвестирани 1,75 млн. лева. Очаква се проектът да приключи преди началото на отоплителния сезон.

Тази година са ремонтирани още два силови трансформатора 110кV/СрН. Цените на новите трансформатори през последната година се повишиха повече от два пъти заради инфлацията и големия интерес в световен мащаб към изграждане на фотоволтаични и други ВЕИ централи. Поради тази причина “ЕРМ Запад” реши да ремонтира по-стари съоръжения вместо по-енергийно ефективните нови трансформатори.

Подменя се и кабелен електропровод “Тотлебен”. Кабелът е разположен между подстанциите “Витоша” и “Средец”. Подмяната му ще подобри свързаността на високо напрежение и ще осигури по-надеждно захранване за над 240 000 клиенти в централната градска част, където освен битови потребители са разположени множество големи болнични заведения и административни сгради, включително НДК.

Стойността на проекта е 3,5 млн. лева. Новият кабел е с по-висока степен на сигурност и изолационна устойчивост. Той е направен от омрежен полиетилен по съвременна технология. Неговата преносна способност е достатъчна, за да отговори на нуждите на нарастващия брой клиенти в централните части на София.

От началото на тази година до момента са реконструирани или подменени нови 11 кабелни линии средно напрежение. Инвестицията възлиза на 330 000 лева. Рециклирани са близо 120 главни електромерни табла в жилищни сгради на стойност 558 000 лв. и 116 кабелни разпределителни шкафа на стойност 147 000 лева.

- Внедрявате ли нови технологии в тези дейности?

- Тази година “ЕРМ Запад” купи нов вид силов кабел с изолация от високоефективен полипропиленов термопластичен еластомер (HPTE).Тези кабели ще бъдат използвани в изграждане на подземни кабелни разпределителни мрежи на средно напрежение. Те са произведени по съвременна иновативна технология P-Laser.

При нея са използвани напълно рециклируеми материали, благодарение на които 500 кг висококачествен изолационен термопластичен материал от всеки един километър положен кабел могат да бъдат възстановени за повторна употреба. По този начин е постигнато 100% екологично чисто решение на производствения процес при технология на “нулев газ” чрез повишена енергийна ефективност и намалени до минимум емисии на парникови газове. Очакваме те да намалят аварийността и да подобрят свързаността на мрежата, което ще допринесе за подобряване сигурността на доставката на електроенергия.

- Какви проекти за дигитализация на мрежата изпълнявате?

- През 2023 г. “ЕРМ Запад” извършва автоматизация в четири подстанции. Вече е приключила автоматизацията на подстанция “Рила”, намираща се близо до Борисовата градина. В момента се осъществява автоматизация на подстанциите “Студентски град”, “Бояна” и “Яна”. Проектите ще приключат до края на септември. В тях ще бъдат вложени над 2,1 млн. лева.

Модернизацията на четирите подстанции позволява автоматизиране на управлението на мрежата в столицата и дава възможност да се повиши капацитетът за присъединяване на нови клиенти със сериозна мощност. В резултат на автоматизацията ще се намали времето на безтоковите паузи в извънредни аварийни ситуации, ще се съкрати срокът за реакция на “ЕРМ Запад” и ще се подобри качеството на услугата за близо 100 000 клиенти.

Всички тези проекти се реализират, без да се смущават клиентите ни в централните и южните части на столицата. Осигурени са резервни захранвания, създадена е специална организация, така че да не се смущава комфортът на потребителите от ремонтните дейности.

Обръщаме сериозно внимание на автоматизацията на измерване на електрическата енергия. В столицата тази година ще се подменят или инсталират при нови присъединявания около 70 000 електромера, работещи в автоматична система за отчитане на потреблението и качеството на електрическата енергия. Районите, в които се извършва тази дейност, са “Суходол”, “Редута”, “Подуяне” и част от центъра. Нашата амбиция е до края на 2026 г. всичките над 820 000 измервателни точки в София да бъдат обхванати от съвременната система за измерване.

Внедряването на тази система има за цел не само да отчита прецизно потребеното от клиентите
количество, но и да може да се наблюдават параметрите на доставяната електрическа енергия. По-нататък ще дадем възможности потребителите и търговците да предоставят нови продукти на електроенергийния пазар – тарифи, съответстващи на потреблението на всеки индивидуален клиент.

- Какви са предизвикателствата?

- Едно от предизвикателствата е навлизането на електромобилите в ежедневието на столичани. Създаваме условия за изграждане на мрежа от зарядни станции. За съжаление, липсва визия на Столичната община за развитие на мрежата от такива зарядни станции – мощност, местоположение, приоритети и т.н. При сегашната ситуация се ангажира ненужно капацитет от мрежата за мощни зарядни станции, които не се използват ефективно.

Увеличен е интересът към фотоволтаици за собствено потребление на територията на столицата.Това е положителна тенденция, която ние приветстваме и за която се подготвяме. Предстоящата либерализация на пазара на електроенергия за домакинствата ще ги мотивира все по-активно да инвестират в енергийна ефективност – да изграждат фотоволтаици, термопомпи и други, за да произвеждат електроенергия за собствени нужди.

С промените в Закона за енергията от възобновяеми източници процесът на присъединяване на тези обекти беше облекчен и ще даде допълнителен тласък на подобни проекти.От началото на годината в “ЕРМ Запад” са подадени 230 искания за проучвания за ВЕИ в София, като 77 от тях са само за собствено потребление.

Георги Миков има над 30 години опит в енергийния сектор. През 2009-2012 г. е изпълнителен директор на Националната електрическа компания. Работил е в “Електроразпределение Столично” и “ЧЕЗ Разпределение България”. Бил е член на Управителния съвет на “ЧЕЗ България”. Инженер e по електроенергетика. Има магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България.

В “ЕРМ Запад” е от януари 2022 г., а на 1 май 2022 г. е назначен за изпълнителен директор на дружеството. “ЕРМ Запад” е част от Еврохолд, собственик и на Електрохолд.

 Прочетете интервюто тук.