ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

03 юли 2023

Електрохолд Трейд въвежда сериозни ВЕИ мощности

Г-н Димов, след турбуленциите на пазара на електроенергия през изминалата година сега се наблюдава успокояване и спад на цените. Това тенденция пи е според вас и каква е вашата прогноза?
- Наистина в момента се наблюдава успокоение на краткосрочните пазари на електрическа енергия. Този процес започна от януари, продължава и в момента. До голяма степен това се дължи на комбинация от фактори като по-меката зима, мерките за редукция на потреблението на газ и електрическа енергия, допълнителните доставки на LNG, повече производство от ВЕИ. В допълнение следва да отчетем и решенията на ниво ЕС относно регулациите за интервенция на енергийния пазар, които на практика премахнаха екстремните цени.
Но според анализатори този спад на цените е рано да се смята за тенденция. Сега върви подготовка за следващия зимен сезон, има неизвестни какво ще бъде времето, геополитическа несигурност и дали доставките на газ ще бъдат подсигурени.
Пазарът до известна степен остава нервен и реагира на всяка новина относно сигурността на енергийните доставки. Може би трябва да минат няколко зимни сезона, за да се види каква е новата реалност и да може да се каже, че пазарът е дългосрочно стабилизиран.

Каква е стратегията на "Електрохолд" в тази връзка?
- "Електрохолд" е един от водещите търговци и доставчици на свободния енергиен пазар. На нас са се доверили тежката индустрия, големите корпорации, средният и малкият бизнес. От тази гледна точка подхождаме консервативно към участието ни на пазара на едро. Целта е на първо място да подсигурим доставките за бизнеса и да изпълняваме договорите. Следим внимателно пазарите, управляваме и балансираме ефективно портфолиото и се стремим да поддържаме затворени позиции с минимална риск експозиция. На групово ниво въвеждаме в експлоатация сериозни мощности от ВЕИ, така че да можем да предложим на клиентите конкурентна енергия на фиксирана цена в дългосрочен план в унисон със зеления преход. Развиваме професионална експертиза в инфраструктурата, прогнозирането и управлението на товарите на клиентите и централите. Това ни прави по-реални и по-ефективни за бизнеса за разлика от други компании, които са чисти "продавачи на ток". Разширихме екипа и присъствието си на пазара, така че да имаме по-голямо покритие, да сме близо до клиентите и да предложим качествени услуги.

Каква е ролята на търговеца като връзка между производителите и клиентите на пазара на електроенергия?
- Пазарът на електроенергия преминава през сериозна трансформация през последните няколко години. Това, което сме учили и прилагали на практика до момента, вече не е задължително правило. Напротив, вече сме в нова реалност, която изисква доставчиците на енергия да се трансформират, защото в противен случай рискуват пазарът да ги изхвърли. Поради тези причини се налага търговците да наблюдават цялата верига на доставка от пазара на горива, производство през пренос до крайна доставка и обслужване. Това изисква сериозни инвестиции в инфраструктура, клиентски центрове, системи за обслужване, обучен персонал, финансова и административна обезпеченост. Смятаме, че сериозните търговци ще са ключово звено за либерализирането на пазара, особено на ниво битови потребители, както и за интегрирането на ВЕИ в сектора. Масовото навлизане на нови генериращи мощности ще налага търговците да познават и управляват процеса на прогнозиране, самодиспечиране, следване на товара, оптимизации. На практика ще се превърнат в мини търговски диспечерски центрове, което значи комбинация от търговска, икономическа, ИТ и инженерна компетентност.
Наскоро обявихте, че "Електрохолд Трейд" е сключила РРА с Yettel и CETIN за продажба на зелена електроенергия. Има ли интерес към такива сделки от бизнеса и какви са техните предимства?
- Да, това е една от най-големите подобни сделки в България и бихме искали да благодарим на Yettel и Cetin за доверието, както и на екипите, които работиха няколко месеца по тази тема. В момента финализираме преговори и с други международни компании за дългосрочни зелени договори. Ние като група разполагаме със сериозно портфолио от бизнес и битови клиенти и тези договори се явяват естествено затваряне на веригата между търсене и предлагане
Предимствата на РРА договорите са, че гарантират фиксирана цена за клиента за период от 7 до 15 години, позволяват по-лесно бюджетиране на разхода за електроенергия и не изискват блокиране на огромни гаранции за марджин депозити така, както е на енергийните борси.
Сделките са двустранни, на ОТС пазара (извънборсовия пазар), страните са свободни да адаптират трансакцията според нуждите си. В допълнение, клиентите стават зелени, получават гаранции за произход и изпълняват ESG програмите си.
Този тип сделки наистина изискват сериозна подготовка и разнообразна експертиза, като важните моменти са не само изграждането на централите, но и управлението и търговската реализация на електроенергията. Това в "Електрохолд" го имаме на едно място и точно това ни прави стабилни и уверени на пазара.

Прочетете интервюто тук.