ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта
https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Успешно изпращане на кандидатура

Форма за кандидатстване

Експерт вземания

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Автобиография *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.

Информираме Ви, че като администратори на лични данни дружествата на Електрохолд в България обработват, използват и съхраняват предоставените от Вас лични данни съобразно условията на Политиката за защита на личните данни на кандидати за работа на съответното дружество с цел осъществяване на подбор по настоящата обява, за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантират опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.