ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

За нас

С решение на Електрохолд България ЕООД на 21 септември 2022 г. е учредено дъщерно дружество - Електрохолд ИПС ЕООД, което е вписано в ТР на 03.10.2022 г.

Основната дейност на дружеството е изготвяне на инвестиционни проекти, извършване на строително-монтажни работи, доставка, покупко-продажба на материали/стоки, консултации и съдействие при изготвяне на документации за провеждане на процедури и търгове, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

 

Управители на дрyжеството:

Иван Гюровски

Милен Христов

Георги Миков

Душан Рибан