ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

29 септември 2023

Електрохолд ИПС получи сертификат ISO 9001:2015

Електрохолд ИПС, едно от дружествата от групата Електрохолд, получи сертификат ISO 9001:2015, който удостоверява, че системата за управление на качеството е в съответствие с изискванията на авторитетния международен стандарт.

Сертификацията, извършена от CBS, обхваща управление на инвестиционното проектиране, осъществяване на строително-монтажни работи по изграждане, ремонт и реконструкция на разпределителни мрежи и съоръжения. Сертифициращата организация удостоверява, че предоставяните от Електрохолд ИПС логистични, търговски и консултантски услуги в областта на строителството и реконструкция на електроразпределителните мрежи и съоръжения за доставката на електроенергия са на необходимото ниво.

ISO 9001:2015 е международен стандарт, който задава изисквания към управлението на качеството в организациите, така че те да се стремят към постоянно подобрение на предоставяните услуги и във все по-голяма степен да удовлетворяват изискванията на своите клиенти.