ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

11 юли 2023

Електрохолд ИПС е вписана в регистъра на Камарата на строителите

Компанията за инженеринг, проектиране и строителство Електрохолд ИПС, част от групата Електрохолд, е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от енергийната инфраструктура от трета до пета категория съгласно Закона за устройство на територията. Компанията получи две удостоверения от Камарата на строителите в България.

Вписването в Централния професионален регистър дава възможности за развитие на бизнеса и диверсификация на услугите на Електрохолд ИПС. То е признание за професионализма на екипа и качеството на неговата работа.